دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شنبه 28 فروردین 1400 - 22:51
انتخاب نوع رفتار

انتخاب نوع رفتار

یکشنبه 5 بهمن 1399 - 09:14

اهمیت و چالش های پیش روی آموزش عالی مهارتی و دانشگاه فنی و حرفه ای

اهمیت و چالش های پیش روی آموزش عالی مهارتی و دانشگاه فنی و حرفه ای

برنامه تلویزیونی به وقت ایران شبکه آموزش جمهوری اسلامی ایران با حضور دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای سه شنبه 23 دی ماه 1399

چهارشنبه 24 دی 1399 - 11:32

پادکست تغییر عادت ها

پادکست تغییر عادت ها

جمعه 28 آذر 1399 - 20:15

پنجه های کارآمد

پنجه های کارآمد

مصاحبه با جناب آقای محمدرضا صفری، کارآفرین برتر دانشکده فنی و حرفه ای شهید منتظری مشهد

یکشنبه 21 دی 1399 - 14:09

همه عناوین بخش چند رسانه ای