دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شنبه 28 فروردین 1400 - 21:37
یکشنبه 2 آذر 1399 - 12:46

طراحی و ساخت نخستین گیربکس اتوماتیک کشور

در دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

اولین گیربکس اتوماتیک کشور با تکیه بر دانش فنی داخلی در مرکز رشد دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی توسط محققان بومی طراحی و تولید شد.