دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شنبه 28 فروردین 1400 - 22:44
شنبه 21 فروردین 1400 - 11:33

بازدید دکتر صالحی عمران،رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بروجرد

در روز پنج شنبه 19 فروردین ماه دکتر صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به همراه دکتر الماسی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان با رعایت کامل پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی شرایط کرونایی از بخش های مختلف آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بروجرد بازدید به عمل آوردند.