دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شنبه 28 فروردین 1400 - 21:33
یکشنبه 11 شهریور 1397 - 09:00

بهره برداری از ساختمان جدید آموزشکده فنی و حرفه ای دارالفنون بجنورد

در هفتمین روز از هفته دولت و با حضوردکتر منصورغلامی، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و استاندار خراسان شمالی، ساختمان جدید آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دارالفنون بجنورد بهره برداری شد.

سایر عناوین مهم