دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شنبه 28 فروردین 1400 - 22:58
شنبه 8 آذر 1399 - 12:14

آموزشی که به تجاری‌سازی ایده‌ها منجر می‌شود

مصاحبه اختصاصی با دانشجوی خلاق دانشکده فنی و حرفه ای پسران شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری

سایر عناوین مهم