دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شنبه 28 فروردین 1400 - 22:50
دوشنبه 24 آذر 1399 - 09:25

دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان با هماهنگی با دفتر برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه اعلام کرد:

نتایج داوری آثار ارسالی به اولین سوگواره حسینیه مجازی دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان ،نتایج داوری آثار ارسالی به اولین سوگواره حسینیه مجازی دانشگاه فنی و حرفه ای را اعلام کرد.

سایر عناوین مهم