دانشگاه فنی و حرفه‌ای

شنبه 28 فروردین 1400 - 22:23
فریده خالقی : هفت راهکار موثر برای تقویت تمرکز دانشجویان

مدیرکل امور مشاوره ای دانشگاه فنی و حرفه ای تشریح کرد:

فریده خالقی : هفت راهکار موثر برای تقویت تمرکز دانشجویان

مدیرکل امور مشاوره‌ای دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره راهکار‌های موثر برای تقویت تمرکز دانشجویان هنگام مطالعه توضیحاتی را ارائه کرد.

دوشنبه 19 آبان 1399 - 23:29

همه عناوین بخش یادداشت و گفتگو